Child pages
  • Scraper: Bratislava - dohody
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Bratislava - dohody

Popis, motivácia

Prehlad dokumentov z webu hl. mesta Bratislava  je použiteľný napr. pre potreby PR BA v kombinácii s OpenSpending.org a pod.

Konkrétne doplňujúce informácie m zmluvám:

  • No labels