Child pages
  • Scraper: Bratislava - faktury
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Bratislava - faktúry

Morph.iohttps://morph.io/soit-sk/bratislava_faktury
GitHubhttps://github.com/soit-sk/bratislava_faktury
stav(warning) funkčný ale nedokončený
TODO(error) opraviť zle vyparsované a/alebo nevyparsované údaje: https://github.com/soit-sk/bratislava_faktury/issues/1

Popis, motivácia

Prehlad dokumentov z webu Hl. mesta Bratislava  je použiteľný napr. pre potreby PR BA v kombinácii s OpenSpending.org a pod.

Konkrétne doplňujúce informácie m zmluvám:

Nedokončené

Hneď v niekoľkých prvých riadkoch je vidno ešte nedokončené veci:

MiestoPSČCena [EUR]NázovInterné čís.UlicaPredmet fakturácieSchválil SkratkaIČOSchválil Skratka SchválilČíslo
Považská Bystrica
017 01
6 076.00
SAROUTE s.r.o.
1130008869
Mládežnícka 326
dopravné značenie
Eva Elefantová Zamestnanec
31606458
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová
313267
821 06
Kazanská 48
ľadu kri žovatiek,12/2013
4 162.32
1130008867
35758805
servis a údr žba televízneho doh
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová
NOPE a.s.
Eva Elefantová Zamestnanec Eva Elefantová Eva Elefantová Zamestnanec
40550413

K tomuto som otvoril issue: https://github.com/soit-sk/bratislava_faktury/issues/1 .

  • No labels