Child pages
  • Scraper: Brno - Councilor retrievals
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Brno - Councilor retrievals

Popis, motivácia

Pri review https://classic.scraperwiki.com/tags/soit sme si všimli oznámenie "ScraperWiki Classic is going read-only.". Tento scraper script/dataset teda patrí medzi tie, ktoré by sme radi udržali v prevádzke aj po "zmrazení" ScraperWiki Classic.

  • No labels