Child pages
  • Scraper: MV SR - statistiky kriminality
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: MV SR - štatistiky kriminality

Popis, motivácia

Scraper mal produkovať údaje pre Mapu zlocinu, neskôr sa ale ukázalo že to s tými údajmi nie je až také jednoduché. Projekt používa vlastný scraper (https://github.com/crimemap/crimemap-datagetter) a tento už teda nie je potrebný.

Mapa zločinu poskytuje už chcený výsledok: vizualizáciu údajov. A poskytuje aj spracované údaje v jednom ucelenom TSV (viď linku na spodku stránky Mapy zločinu).

  • No labels