Child pages
  • Scraper: ORSR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: ORSR

Popis, motivácia

Pri review https://classic.scraperwiki.com/tags/soit sme si všimli oznámenie "ScraperWiki Classic is going read-only.". Tento scraper script/dataset teda patrí medzi tie, ktoré by sme radi udržali v prevádzke aj po "zmrazení" ScraperWiki Classic.

Od roku 2016 však nový systém RPO postupne nahrádza pôvodný ORSR. A zároveň Ekosystem.Slovensko.Digital poskytuje kvalitnejší zdroj týchto údajov. Skript už teda nie je udržiavaný a odporúčame použiť Ekosystem.

  • No labels