Child pages
  • Scraper: Slovak mail service post codes
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Slovak mail service post codes

Popis, motivácia

V SR zatiaľ chýba oficiálny register adries. Najbližšie sa k nemu zatiaľ blíži napr. zoznam PSČ Slovenskej pošty:

Údaje z tohto datasetu môžu byť kombinovatelne s údajmi z https://classic.scraperwiki.com/scrapers/slovak_villages/ .

 

  • No labels