Child pages
  • Scraper: UV SR - dotacie
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: UV SR - dotácie

Morph.io-
GitHub-
stavešte neexistuje

Popis, motivácia

Mnohé štátne inštitúcie už zvládajú zverejnenie zoznamu dotácii vo formáte CSV. Úrad Vlády ešte nie.

Vstupom pre scraper by teda bola stránka:

http://data.gov.sk/dataset/dot-cie-v-sr

Scrapovanie nebude úplne triviálne, keďže HTML zoznam nie je veľmi štruktúrovaný a PDF dokumenty vyzerajú vyť ručne generované z jednoduchých kancelárskych nástrojov. Prioritne sa teda treba zamerať na aktuálny rok a potom prípadne pridať aj predchádzajúce roky.

Poznámka: Neskôr možno tento scraper nebude potrebný, viď http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-np--es-uv-sr_edemokracia-a-otvorena-vlada/609s15874c : podľa jedného z priložených PDF by mal projekt v budúcnosti poskytovať informácie aj o dotačných schémach, zrejme aj ako Open Data.

  • No labels