Child pages
  • Scraper: Zoznam vyberovych konani na MS SR
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Zoznam výberových konaní na MS SR

Popis, motivácia

Pre projekt otvorenesudy.sk (alebo aj iné) sú zaujímavé údaje o výberových konaniach na MS SR:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Zoznam-vyberovych-konani.aspx

Príklad záznamu:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Vyberove-konania-v-rezorte/Detail-vyberoveho-konania.aspx?Ic=2993

t.j. okrem nejakého ID a pár metaúdajov treba scrapovať aj odkazy na PDF (znenie vyhlásenia konania, zápisnica konania - ak sú k dispozícii).

  • No labels