Child pages
  • Seminar Verejna kontrola miestnej samospravy 2014
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na pozvanie Transparency International Slovensko som prednášal na seminári Verejná kontrola miestnej samosprávy 2014 o otvorených údajoch a ich použití pri (nie len) verejnej kontrole moci:

Prednáška zabrala viac než dve hodiny, keďže bola husto popretkávaná otázkami a diskusiou konkrétne o otvorených údajoch ale aj o ďalších súvislostiach medzi zverejňovaním, samosprávou, kontrolou atď.

Ďakujem všetkým účastníkom za pozornosť a otázky a tiež Transparency za pozvanie.

Peter Hanečák

  • No labels