Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Zhruba od roku 2012 sme už robili niekoľko prezentácií, ktoré sumarizovali dianie v problematike Open Data v Slovenskej Republike. Takže krátky prehľad na jednom mieste:

Rýchlejší prísun noviniek môžete získať vo Facebook skupine OpenData.sk:

https://www.facebook.com/groups/180824635305518/

  • No labels