Skip to end of metadata
Go to start of metadata

EU digital agenda je stratégia a plán EU do roku 2020 ktorý si kladie za cieľ udržať konkurencieschopnosť EU pomocou "digitálnych" prostriedkov.

Informácie k stratégii nájdete na webe stratégie: http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda

Text Digital agenda je v prílohe v DOC.

V texte sú definované kroky a termíny.

EU digital agenda sa týka viacerých projektov Utopie (Open data, Wikinomic, IT coop).