Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Opendata.sk

Sme skupina ľudí, ktorá sa zasadzuje za otvorenú a modernú verejnú správu.

Správu, ktorá prijala za svoje heslo „Čo nie je tajné, je zverejnené“ a to preto, že:

  • si ctí transparentnosť a považuje za svoju povinnosť sprístupniť  čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií,
  • vníma občanov ako partnerov a ich aktivity ako spoluprácu pri správe vecí verejných,
  • sa nesnaží posudzovať ktoré informácie sú pre ľudí užitočné - ponecháva také rozhodnutie na nich samých,
  • nespoplatňuje produkty, za ktoré daňoví poplatníci už raz zaplatili a používa open-source prístup všade, kde to je možné,
  • dbá na otvorené štandardy a kvalitu svojich informácií, keďže iba takto môžu byť dáta ktoré zverejňuje aj efektívne využívané,

Takáto správa sa snaží sprístupniť cez Internet v ľahko dostupnej a zrozumiteľnej forme všetky svoje údaje hneď od okamihu ich vzniku a  výnimky z tohto pravidla robí iba v minime nevyhnutných prípadov.

Preto sme vytvorili voľnú občiansku iniciatívu, ktorá má za cieľ ponúknuť verejnej správe riešenia pre prístup k informáciám a zverejňovanie dát tak, aby rešpektovali vyššie popísané princípy. Budeme radi, ak sa k úsiliu pripojí ktokoľvek, kto podporuje zadefinované zásady. Viac informácií nájdete na www.opendata.sk a Opendata Whitepaper .  

Občiansku iniciatívu podporujú Občianske združenia Aliancia Fair-play, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie a Utópia.

Aktivity

Propagácia myšlienky otvorenej verejnej správy

Zavádzanie princípov Wikinomics do procesov verejnej správy

Podpora projektov využívajúcich verejné informácie

Legislatívna podpora iniciatívy

Koordinácia s medzinárodnými partnermi a účasť na Európskych „OpenData“ programoch

Technologická podpora iniciatívy

Technické riešenie

Technické riešenie OpenData.sk má za cieľ zabezpečiť potrebnú IT a metodickú infraštruktúru pre organizácie zverejňujúce informácie a zároveň pre subjekty, ktoré zverejnené informácie chcú následne spracovávať. Hlavné kritérium pre výber komponentov riešenia je aplikácia otvorených štandardov na komunikačnej úrovni a opensource licencovanie.

Navrhované riešenie bude obsahovať opensource balík a metodiku nasadenia poskytujúcu organizácii (občania, ministerstvo, obec, neziskovka, súkromná firma) nástroj na zverejňovanie dát z interných systémov.

V prvom kole sa sústredíme na zabezpečenie publikovania verejných informácií pomocou otvorených štandardov. (napr. verejne dostupné zmluvy, príjmové a nákladové položky, účtovné dáta, vyhlášky atď.) Každá organizácia si sama zvolí aké dáta publikuje a v akých intervaloch ich bude aktualizovať. Veríme, že otvorená komunikácia medzi organizáciami a verejnosťou vytvorí rozumný kompromis medzi uzavretosťou a otvorenosťou informácií.

Výskum a vývoj v oblasti poskytovania digitálnych objektov a metadát o nich dosahuje v tejto dobe vrchol v oblasti katalogizácie a archivácie knižničných a kultúrnych objektov. Pre zverejňovanie informácií je možné abstrahovať objekty ako scan umeleckého diela v galérii a zameniť si ho za scan faktúry na mestskom zastupiteľstve.  V tejto oblasti bol zadefinovaný komunikačný štandard Open Archives InitiativeProtocol (OAI-PMH), určený na výmenu informácií (metadát) o poskytovaných dátach.

OAI-PMH je vhodné pre read only zverejňovanie údajov, pre možnosť manuálneho dopĺňania údajov (napríklad OCR-kovaním čí už ručným alebo automatickým a vyťažovaním údajov zo zmlúv a faktúr) je vhodné zadefinovať štandardné Web servisné alebo HTTP/REST rozhranie.

  • No labels