Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poznámky z jednotlivých kôl Open Scraper Challange, na ktorých sa podieľalo OpenData.sk:

"Home page"

"Home page" pre Challage ako taku je tu:

Open Scraper Challenge