Child pages
  • Scraper: Bratislava - dokumenty
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Bratislava - dokumenty

Morph.io-
GitHub-
stavešte neexistuje

Popis, motivácia

Prehlad dokumentov z webu hl. mesta Bratislava  je použiteľný napr. pre potreby PR BA v kombinácii s OpenSpending.org a pod.

Konkrétne doplňujúce informácie k zoznamu dokumentov:

Technicky by sa tento scraper mal veľmi podobať na Scraper: Bratislava - dohody.

  • No labels