Child pages
  • Scraper: Bratislava - objednavky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Bratislava - objednávky

Morph.io-
GitHub-
stavešte neexistuje

Popis, motivácia

Prehlad dokumentov z webu hl. mesta Bratislava  je použiteľný napr. pre potreby PR BA v kombinácii s OpenSpending.org a pod.

Konkrétne doplňujúce informácie k objednávkam:

Technologicky by mal scraper fungovať zrejme obdobne ako Scraper: Bratislava - faktury (ktorý ale tiež nie je úplne dokončený).

  • No labels