Child pages
  • Scraper: DIGITALNEmesto.sk
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: DIGITALNEmesto.sk

Morph.iohttps://morph.io/soit-sk/digitalne_mesto
GitHubhttps://github.com/soit-sk/digitalne_mesto
stav(error) potvrdený ako funkčný aj od nezávislého úžívateľa ale po čase prestal fungovať správne
TODO(error) https://github.com/soit-sk/digitalne_mesto/issues/2

Popis, motivácia

Viacero miest využíva na tzv. povinné zverejňovanie služby portálu DIGITALNE mesto. Zaujímavé je teda odtiaľ vyscrapovat čo najširší okruh údajov:

  • dodávateľské faktúry
  • odberateľské faktúry
  • objednávky
  • zmluvy

pre čo najviac miest (je ich tam odhadom 75).

Príklad: Dodávateľské faktúry Chorvátskeho grobu:

http://www.digitalnemesto.sk/sk/detail/povinne_zverejnovanie&idCity=507911000

c. fakturyzverejnenedodavatelsumaDPHpredmetdetaildatum vystaveniadatum splatnostidatum doruceniadatum uhradysuvisiace polozkyprilohy (ID resp. URL)
  • No labels