Child pages
  • Scraper: SHMU Observations
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: SHMU Observations

Popis, motivácia

SHMÚ pre DanubeHack 3.0 (16.-17.12.2017) zverejnil údaje z meracích staníc formou množiny CSV súborov, viď http://meteo.shmu.sk/customer/home/opendata/ .

Účelom scrapra je používateľovi nazhŕňať údaje z SHMÚ "na jednu kopu" tak, aby sa údaje dali spracúvať (analýzy, vizualizácie, aplikácie). Scraper nerobí žiadne veľké transformácie ani úpravy štruktúry údajov.

  • No labels