Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Toto je draft zoznamu prioritných datasetov resp. "publikačného minima" pre samosprávu v SR. Draft medzičasom zostarol, najčerstvejšie informácie sú k dispozícii na nasledujúcich adresách:

Zoznam slúži aj ako inšpirácie pre odporúčania akčného plánu OGP 2017-2019 (#1, #2, #3) alebo úlohy vyplývajúce z NKIVS.

Inšpirovaný "Vzorovým publikačním plánem pro ostatní obce" (viď aj "Vzorové publikační plány" alebo novšie "Otevřené formální normy (OFN)") a s ohľadom na aktuálny stav v SR (údaje zverejnené napr. v Prešove, Leviciach či BA-NM a na základe našich plánov) je prvotný návrh takýto (zoradené podľa dôležitosti, najdôležitejšie ako prvé):

#datasetpoznámky

1.

rozpočet - pláns delením na jednotlivé kapitoly a podkapitoly
2.rozpočet - reálne čerpanies odkazmi na faktúry atď. a tiež začlenením do kapitol a podkapitol rozpočtu
3.faktúrys odkazmi na objednávky alebo zmluvy
4.objednávkys odkazmi na zmluvy
5.zmluvys odkazmi na obstarávania, nestačí len linka na scanovaný dokument
6.obstarávania
7.zoznam dotácií
8.register adriesmnohé ďalšie datasety budú odkazovať na adresné body (alebo ulice)
9.zoznam ulíc

základné údaje: dĺžka, šírka

k tomu prípadne naviazané súvisiace datasety: zoznam vykonaných úkonov údržby (čo, kde, kedy, kto), zoznam plánovaných úkonov údržby (čo, kde, kedy) - toto by mali byť samostatné datasety, otázne je, či je realizovateľný napr. jeden ucelený "zoznam všetkých úkonov údržby" (ulice, verejné osvetlenie, parky, ...) alebo je pre samosprávu jednoduchšie publikovať čiastkové zoznamy (nar. len zoznam údržby ulíc, len zoznam údržby osvetlenia, atď., kvôli deleniu práce medzi rôzne oddelenia)?

mnohé ďalšie datasety budú odkazovať na ulice (alebo adresné body)

10.zoznam volebných okrskov
11.zoznam volebných miestností
12.zoznam členov orgánov samosprávystarosta, parlament, ... + dokumentácia, kde bude vysvetlená organizačná štruktúra, úradné hodiny a kontaktné informácie
13.demografické údaje
 • napr. počty obyvateľov za jednotlivé roky, prípadne členené aj podľa častí obce či dokonca ulíc
 • musí byť agregované alebo anonymizované
 • niečo z reg. ob., niečo by mal ŠÚ
14.evidencia psovadresa chovu, plemeno, nebezpečný pes?, č. známky
15.zoznam daňových dlžníkov
16.zoznam obchodných prevádzok
17.zoznam podaní a žiadostí od občanovdátum prijatia, poslednej aktualizácie a uzavretia podania, informácia o tom na ktoré oddelenie (príp. aj pracovníka) bolo podanie pridelené atď., história stavu riešenia (čosi ako denník: kto, kedy a čo urobil s daným podaním) - viď napr. K zoznamu podnetov od občanov BA NM existuje už aj GEO report ako inšpiráciu
18.prezenčné listiny zo zasadnutívrátane odkazu na zasadnutie
19.zoznam zasadnutíspolu s odkazmi na uznesenia
20.zoznam verejných vyhlášokTODO: Aby sme nemiešali hrušky s jablkami, tak jeden zoznam by mal byť pre jeden typ (zoznam jabĺk, zoznam hrušiek, ...). Len teda treba skompletovať zoznam "dokumentov", ktoré samospráva vydáva, keďže zverejňovať zoznamy chceme všetky. Zatiaľ máme teda vyhlášky (táto položka) a uznesenia (položka 21).
21.zoznam uznesení
22.zoznam darov obcikto, kedy čo obci daroval
23.zoznam nehnuteľností v správe samosprávy

základné údaje: percely, LV, ...

ďalšie údaje: účel využitia, obsadenosť, odkazy na faktúry za údržbu, prerábku, zmluvy o prenájme,...

24.zoznam bezpečnostných kamiervrátane aspoň orientačnej polohy
25.zoznam pobočiek mestskej polície
26.zoznam drevín v obcivrátane polohy resp. blízkeho adresného bodu
27.zoznam miestnych poplatkovnázov, popis, suma, odkaz na zákon alebo nariadenie
28.zoznam zastávok MHDvrátane polohy
29.zoznam športovísk
30.zoznam parkovacích miestvrátane polohy a doplňujúcich informácií (verejné, vyhradené, pre výhradené odkaz na zmluvu, ...)
31.zoznam hrobových miest
32.zoznam turistických destinácií
33.zoznam dopravného značeniatyp značenia, umiestnenie, ..., odkaz do zoznamu kontaktov či iného datasetu: kde nahlasovať poškodenie
34.zoznam reklamných plôchtyp, umiestnenie, ..., odkaz do zoznamu kontaktov či iného datasetu: kde nahlasovať poškodenie

35.

evidencia verejného osvetlenia

vrátane polohy

k tomu prípadne naviazané súvisiace datasety: zoznam vykonaných úkonov údržby (čo, kde, kedy, kto), zoznam plánovaných úkonov údržby (čo, kde, kedy) - viď však otázku pri datasete "zoznam ulíc"

36.zoznam technického zhodnotenia majetkuinvestície do ulíc, nehnuteľností, atď. - viď https://platforma.slovensko.digital/t/transparentna-samosprava/1026/37?u=hanecak
37.informácie o územnom plánovaní
38.informácie pre investorovzoznamy čoho presne?
39.úradná tabuľaoznamy obce, typicky napr. informácie o stavebných konaniach

Tento návrh môže slúžiť pre slovenské samosprávy ako pomôcka k tomu, ktoré údaje zverejniť prioritne. Alebo môže byť pomôckou naopak pre občanov, ktorá im uľahčí žiadanie o údaje.

Ambíciou je neskôr aj podrobne špecifikovať formáty a štruktúru pre jednotlivé datasety tak, aby boli údaje v SR zverejňované rôznymi samosprávami jednotne čo uľahčí spracovanie údajov (nie len) občanom a zároveň nakoniec zjednoduší aj samotné zverejňovanie.

Pripomienky, otázky a pod. riešime na Platforme Slovensko.Digital: https://platforma.slovensko.digital/t/transparentna-samosprava/1026 .

TODO
 • No labels

2 Comments

 1. K júnu 2020 spracovalo OZ Alvaria draft publikačného minima pre samosprávu na základe aktuálne platnej legislatívy, t.j. povinnosti uložené v X zákonoch zhrnuté na jedno miesto, viď:

  http://www.alvaria.sk/open-data-publikacne-minimum-pre-samospravy/

  Pripomienky sú vítané.

  Po sfinalizovaní tejto časti bude nasledovať aj podrobnejšie definovanie technických náležitostí (t.j. formáty, štruktúra a pod.)