Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mesto Prešov spustilo svoj Open Data katalóg:

http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=1100%3A0%3A

10 datasetov, vo formáte XML spolu s XSD schémou a XSLT šablónou, dokumentácia k veci v PDF. Datasetov je na prvý pohľad málo, ale sú opakom "hračkárskych":

 • Zoznam zverejnených zmlúv
 • Zoznam objednávok
 • Zoznam faktúr
 • Zoznam dotácií
 • Školy a školské zariadenia
 • Zoznam ulíc mesta Prešov
 • Počty občanov v jednotlivých rokoch
 • Počet občanov podľa ulíc
 • Zoznam obchodných prevádzok v meste Prešov
 • Zoznam monitorovacích zariadení

Mnohé datasety majú aj prepojené s vizualizáciami v mape pomocou svojho GIS portálu, viď napr. mashup rozmiestnenia mestských kamier a staníc mestskej polície:

http://webgis.presov.sk/?mapSet=0&center=-260042.48212723216,-1208665.1842723214&zoom=1&selVals=null&m=0&l=35

V Prešove zrejme videli prednášku o "slow-food data" skôr než ja (viď poznámky zo SEMANTiCS). Alebo skrátka uplatnili zdravý rozum. Veľmi sa teším a Prešovčanom aj trochu závidím. (smile)

Aktualizácia k februáru 2017: Prešov spustil aj publikovanie Open GEO Data vo formátoch SHP a KML, viď http://egov.presov.sk/default.aspx?NavigationState=1200:0: .

 • No labels