Child pages
  • Scraper: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Seznam událostí
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scraper: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje - Seznam událostí

Morph.iohttps://morph.io/soit-sk/firebrno
GitHubhttps://github.com/soit-sk/firebrno
stav(tick) funkčný, beží pravidelne

Popis, motivácia

Pri review https://classic.scraperwiki.com/tags/soit sme si všimli oznámenie "ScraperWiki Classic is going read-only.". Tento scraper script/dataset teda patrí medzi tie, ktoré by sme radi udržali v prevádzke aj po "zmrazení" ScraperWiki Classic.

 

  • No labels