Child pages
  • Dôležitý prvok eDemokracie - otvorené dáta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

1 Comment

  1. Dôležitý prvok eDemokracie - otvorené dáta

    Verejná správa produkuje a ukladá veľké množstvo cenných informácií, ktoré sú momentálne vo veľkej miere neprístupné pre ďalšie použitie. Inštitúcie verejnej správy si nevymieňajú dostatok údajov ani medzi sebou.

    Poznámka: Internetová verzia časopisu je riešená dosť čudne, takže neviem poskytnúť "deep link" rovno na článok. Po načítaní stránky si teda nalistuje stranu 20.