Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Od roku 2014 funguje participatívny rozpočet aj v metskej časti Bratislava - Nové Mesto, viď http://pr.banm.sk/ . Komunita Open Data je aktívna aj v tejto MČ a PR.

  • No labels