Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Na tejto stránke a jej podstránkach zhromažďujeme informácie o príkladoch použitia otvorených informácií. Niektoré príklady popisujú už existujúce využitie, iné príklady sú len nápadmi či inšpiráciami.

Zvyčajne tieto use-cases slúžia ako doplnková informácia napr. k zoznamu aplikácií alebo zoznamu či wish-listu datasetov.

  • No labels