Child pages
  • Oznamy mesta Prešov
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

1 Comment

  1. Aplikácia "Oznamy Prešov" vznikla na 1. Šarišskom hackathone a poskytuje napr. možnosť prihlásenia odberu na email či zobrazenie oznámení na mape. A práve naviazanie oznamov na konkrétne miesta je asi najväčším úspechom apolikácie a hackathonu, keďže práve ich kombinácia viedla k tomu, že mesto takéto previazanie poskytuje.