Blog
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

The Open Data Inventory (ODIN) sa zameriava na hodnotenie otvorenosti národných štatistických údajov:

Za rok 2020 je SR na 10. mieste (zo 187). Najväčšími nedostatkami je nedostupnosť niektorých údajov o výžive či zdraví. Silnou stránkou je otvorenosť a dostupnosť tých údajov, ktoré k dispozícii sú, najmä vďaka dostupnosti potrebných metaúdajov a použití otvorených formátov.

Keďže teda rebríček hodnotí iba štatistické údaje, tak na výsledok má zrejme najväčší vplyv činnosť nášho Štatistického úradu.

  • No labels