Child pages
  • Semantics 2015
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Vďaka projektu COMSODE som sa v dňoch 15. až 17.9.2015 zúčastnil konferencie Semantics 2015 z ktorej som si odniesol aj niekoľko zaujímavých dojmov k téme Open Data.

Toto je zatiaľ draft, ktorý plánujem neskôr doplniť na základe proceedings, fotografií a videozáznamov, ktoré zverejnia usporiadatelia.

Open Data všeobecne

Jeanne Holm

V úvodnom príhovore Jeanne Holm trochu odbočila od hlavnej témy konferencia a poukázala na to, že rôzne údajové aktivity nekončia technológiou, algoritmom či nejakým datasetom, ale že je potrebný reálny pozitívny výsledok pre bežných ľudí. A teda že napríklad zverejňovanie otvorených údajov má pomôcť ľudom lepšie sa rozhodnúť, či napr. ľudom v Afrike pri hľadaní miesta kde vŕtať studňu, alebo obyvateľom USA pri hľadaní konkrétnej trasy úteku pred hurikánom v čase, keď komunikačné siete vypadávajú.

Jeanne tiež hovorila o tomže pre poskytovateľov otvorených údajov je prirodzená zvedavosť (niekedy aj potreba dokladovať a obhájiť zdroje vynaložené na publikovanie), že kto a ako využíva zverejnené údaje. Ale ako to robiť slušne, k spokojnosti oboch strán? v USA sa ako najlepšia javí kombinácia hackatonov (každý k nejakej téme či konkrétnym datasetom) a otvorenou komunikáciou (komunikácia na sociálnych sieťach, aktívne pýtanie si spätnej väzby a jej následné otvorené promptné riešenie nar. pomocou tzv. "issues" na GitHub, atď.).

ODINE

Ak plánujete založiť start-up v ktorom má hrať významnú rolu použitie alebo poskytovanie otvorených údajov, projekt Open Data Incubator vám ponúka možnosť equity free fundingu do výšky 100 000 €, pomoc expertov, podporu pri získavaní kontaktov, medializáciu alebo aj predstavenie potencionálnym investorom.

Open Data vs. Linked Data

Zaujímavé uplatnenie (aj) Linked Data technológií pri spracovaní textov ústav rôznych štátov ukazuje projekt Constitute, kde si môžem napríklad nájsť ústavy v ktorých sa spomína "pivo" a vo výsledkoch vidno aj štrukturovaný výpis relevantných častí ústavy:

Pri publikovaní otvorených údajov vo forme Linked Data by sa nám v budúcnosti mohol pomôcť projekt SimplePARQL poskytnúť ľudskejší interfejs na dopytovanie, keďže umožňuje v dopytoch používať obyčajné "key words" namiesto URI.

Linked Data

Princípy a technológie Semantic Web a Linked Data používajú vo svojich službách napr. Yahoo a Google (Knowledge Graph). O niektoré detaily reálneho využitia v Yahoo sa podelil Peter Mika, keď sa napríklad ukázal niektoré zaujímavé chyby pri sémantickom obohacovaní výsledkov vyhľadávania:

Iné

Obed na konferencii bol trochu v štýle Starship Enterprise, keďže sa konal vo veľmi zaujímavých priestoroch Vienna University of Economics and Business:

Start Wars referenciu zase zabezpečil Clemens Wass:

"It surrounds us and penetrates us;
it binds the galaxy together."


Mal na mysli zákon.

  • No labels