Child pages
  • #AllForJan hackathon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

#AllForJan hackathon

6.-8.4.2018

homepage: https://www.facebook.com/events/142692609893677/

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (dekanka FIIT STU Bratislava) otvorila hackathon o.i. slovami o dôvodoch konania akcie: Okrem pomoci novinárom od IT komunity ide aj o príspevok k výchove slušných ľudí.

Martin Turček (investigatívny novinár, Aktuality.sk) vysvetlil tie aspekty práce Jána Kuciaka, ktoré boli v pozadí jeho článkov. Príprava pred písaním totiž obnášala množstvo neviditeľnej práce ktorá bola dosť náročná a vcelku nudná: vyhľadávanie vlastníkov v Katastri, vypisovanie žiadostí o informácie, ručné prepisovanie získaných informácií, atď. Veľké množstvo tejto práce sa dá uľahčiť softvérom.

Čím sa dostávame k témam, ktoré sa riešili na hackathone. Tie predstavil Adam Valček (ekonomický reportér a vedúci oddelenia dátovej žurnalistiky, SME). Pod spoločným zhrnutím "verejná kontrola poľnohospodárskych dotácií" predstavil tieto základné témy:

  • Kto sú najväčší poberatelia priamych platieb (dotácií) na Slovensku? Aké sú ich hospodárske výsledky a koľko ľudí zamestnávajú?
  • Poberajú sa poľnohospodárske dotácie aj na pôdu, ktorá nie je pôdou (napr. asfaltové parkovisko ako v prípade družstva bývalej poslankyne Ľubice Roškovej)?
  • Na Slovensku nie sú dotácia viazané na vlastníctvo pôdy, inkasujú ich tí, ktorí pôdu obhospodarujú. V mnohých prípadoch ide o iné osoby než sú vlastníci. Kto vlastní pôdu pod dotovanými poľami? Aké sú susedské vzťahy?
  • Kto sú prijímatelia projektových dotácií (nenávratných finančných príspevkov) z Programu rozvoja vidieka 2014-2020? Aké hospodársky výsledky majú? Kde sídlia? Kto ich vlastní? Kto sú ich konatelia?

Kompletné znenie tém je k dispozícii na adrese http://bit.ly/Allforjan_temy .

Pre hackathon boli zozbierané údaje tak, aby sa dali čo najrýchlejšie použiť (kompletný zoznam je na adrese http://bit.ly/Allforjan_data). Niektoré údaje sú k dispozícii "pekne" ako Open Data, iné bolo potrebné scrapovať (lebo sú dostupné "iba na webe", ako HTML a pod.).

Vrámci úvodu sa prezentovali úvodné nápady na projekty a prezentácia či tvorba tímov. A potom sa už všetci pustili do práce. A tu zatiaľ z poznámkami skončím, keďže sa ešte kompletujú prezentácie. Výstupy v podobe Open Source zdrojových kódov možno nájsť na adrese https://github.com/AllForJan . Open Source licencovanie bolo zvolené na zabezpečenie "prežitia" a ďalšieho rozvoja projektov, aby napr. novinárske teamy či iní mohli pokračovať v ich úpravách.

Údaje pre hackathon

Pre hackathon boli zozbierané údaje tak, aby sa dali čo najrýchlejšie použiť. Kompletný zoznam a popis je na adrese http://bit.ly/Allforjan_data, tu uvediem len kratší sumár:

Články o hackathone

Prípravná prednáška o Open Data na FIIT

5.4.2018

homepage: https://www.facebook.com/events/157044048313679/

Obsah:

Foto: