Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Táto stránka obsahuje prehľad právnych informácií ktoré sa týkajú Open Data v SR:

  1. Právna úprava Európskej únie
  2. Právna úprava v Slovenskej republike
  3. Open Licencie

 

Údaje zverejnené na tejto stránke majú len informačný charakter a nenahradzujú odborné právne poradenstvo. Ide o pomôcku na úvodné zorientovanie sa v spleti zákonov, nariadení, smerníc a pod. Nepreberáme zodpovednosť za úplnosť, presnosť a aktuálnosť uvedených informácií, ako aj akékoľvek rozhodnutie či konanie užívateľa v súvislosti s ich použitím.

  • No labels