Child pages
  • #AllForJan hackathon
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

#AllForJan hackathon

6.-8.4.2018

homepage: https://www.facebook.com/events/142692609893677/

Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. (dekanka FIIT STU Bratislava) otvorila hackathon o.i. slovami o dôvodoch konania akcie: Okrem pomoci novinárom od IT komunity ide aj o príspevok k výchove slušných ľudí.

Martin Turček (investigatívny novinár, Aktuality.sk) vysvetlil tie aspekty práce Jána Kuciaka, ktoré boli v pozadí jeho článkov. Príprava pred písaním totiž obnášala množstvo neviditeľnej práce ktorá bola dosť náročná a vcelku nudná: vyhľadávanie vlastníkov v Katastri, vypisovanie žiadostí o informácie, ručné prepisovanie získaných informácií, atď. Veľké množstvo tejto práce sa dá uľahčiť softvérom.

Čím sa dostávame k témam, ktoré sa riešili na hackathone. Tie predstavil Adam Valček (ekonomický reportér a vedúci oddelenia dátovej žurnalistiky, SME). Pod spoločným zhrnutím "verejná kontrola poľnohospodárskych dotácií" predstavil tieto základné témy:

  • Kto sú najväčší poberatelia priamych platieb (dotácií) na Slovensku? Aké sú ich hospodárske výsledky a koľko ľudí zamestnávajú?
  • Poberajú sa poľnohospodárske dotácie aj na pôdu, ktorá nie je pôdou (napr. asfaltové parkovisko ako v prípade družstva bývalej poslankyne Ľubice Roškovej)?
  • Na Slovensku nie sú dotácia viazané na vlastníctvo pôdy, inkasujú ich tí, ktorí pôdu obhospodarujú. V mnohých prípadoch ide o iné osoby než sú vlastníci. Kto vlastní pôdu pod dotovanými poľami? Aké sú susedské vzťahy?
  • Kto sú prijímatelia projektových dotácií (nenávratných finančných príspevkov) z Programu rozvoja vidieka 2014-2020? Aké hospodársky výsledky majú? Kde sídlia? Kto ich vlastní? Kto sú ich konatelia?

Kompletné znenie tém je k dispozícii na adrese http://bit.ly/Allforjan_temy .

Pre hackathon boli zozbierané údaje tak, aby sa dali čo najrýchlejšie použiť (kompletný zoznam je na adrese http://bit.ly/Allforjan_data). Niektoré údaje sú k dispozícii "pekne" ako Open Data, iné bolo potrebné scrapovať (lebo sú dostupné "iba na webe", ako HTML a pod.).

Vrámci úvodu sa prezentovali úvodné nápady na projekty a prezentácia či tvorba tímov. A potom sa už všetci pustili do práce. A tu zatiaľ z poznámkami skončím, keďže sa ešte kompletujú prezentácie. Výstupy v podobe Open Source zdrojových kódov možno nájsť na adrese https://github.com/AllForJan . Open Source licencovanie bolo zvolené na zabezpečenie "prežitia" a ďalšieho rozvoja projektov, aby napr. novinárske teamy či iní mohli pokračovať v ich úpravách.

Údaje pre hackathon

Pre hackathon boli zozbierané údaje tak, aby sa dali čo najrýchlejšie použiť. Kompletný zoznam a popis je na adrese http://bit.ly/Allforjan_data, tu uvediem len kratší sumár:

Články o hackathone

Prípravná prednáška o Open Data na FIIT

5.4.2018

homepage: https://www.facebook.com/events/157044048313679/

Error rendering macro 'viewpdf'

The viewfile macro is unable to locate the attachment "201804-AllForJan-FIIT_OpenData_intro.pdf" on this page

Obsah:

Foto:

  • No labels