Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V roku 2015 zverejnila Viedeň na svojom Open Data portáli ortofoto pod licenciou CC-BY-3.0-AT (viď starší príspevok). V roku 2019 zverejnila ortofoto v podobe otvorených údajov aj Praha: