Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V SR sa často stále dokola a opakovane nakupujú tie isté geo údaje, napr. ortofotomapy. Raz ich kúpi nejaké ministerstvo, potom nejaká agentúra, následne hentá alebo tamtá obec, a tak ďalej, a tak stále dokola. Platia to daňoví poplatníci, pričom:

  1. kupujúci (inštitúcia) má veľmi oklieštené možnosti nakladania s nadobudnutými údajmi (viď napr. licenčnú zmluvu Mesta Žilina)
  2. stále tie dáta potrebuje ale nemá kopa ďalších úradníkov
  3. stále tie dáta nie sú k dispozícii nám, občanom, v podobe otvotrených údajov

Čiže, tie údaje stoja opakovane kopu peňazí, ale nie je možné využiť ich potenciál naplno.

Na dopyt, prečo si teda štát či samospráva ako zákazník nevyjedná lepšie podmienky pri kúpe údajov, je častou odpoveďou "to sa nedá, takto sa to robí už dlho". Nuž ale, kto má byť pán? Kupujúci alebo predávajúci?

Vo Viedni to evidentne ide, viď napr. https://open.wien.gv.at/site/datensatz/?id=fc21780d-bbb0-4ec9-9cb2-8687fd28ebc2, odkiaľ ktorej je táto ukážka (originálny rozmer je 16667x16667 pixelov, veľkosť 35 MB, tu som to zmenšil):

Wien Stadtplan Orthofoto
Creative Commons Namensnennung 3.0 Österreich

Takéto chcú aj občania SR, pre svoju krajinu, pre svoje mesto. Kto bude prvý? Určite sa to dá. A aj ako Open Data, s použitím Creative Commons licencie.

Peter Hanečák, 14.4.2015


Referencie:

1 Comment

  1. K 27.5.2015 boli sprístupnené aj ortofoto pre celé Rakúsko, viď https://www.data.gv.at/katalog/dataset/254757be-69ef-4a6c-a4c1-1432815d7522 . Opäť pod licenciou CC-BY-AT 3.0.