Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dva predchádzajúce príspevky na tému ortofoto vo Viedni a Prahe ma priviedli k napísaniu krátkeho hrubého sumáru ohľadom toho, ako sme na tom s ortofoto v podobe otvorených údajov v SR:

  1. naďalej chceme
  2. niečo už je, ...
  3. ..., ale nie je to ešte úplne ono
Naďalej chceme

Niektoré argumenty komunity resp. možných budúcich používateľov si osvojil aj štát a zverejňovanie údajov je:

Niečo už je

Geoportál už poskytuje ortofoto s tým, že najčerstvejšie snímky sú k dispozícii pre západné Slovensko a sú k dispozícii bezodplatne:

Na nejaké ľahké informatívne použitie pre viac aj menej zdatných občanov je to už veľmi dobrý začiatok.


foto: © GKÚ, NLC; r.2017

Nie je to ešte úplne ono

Jednou zo základných vlastností otvorených údajov je otvorená licencia (viď https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/#paragraf-52), preto boli medzičasom vypracované vzory dohôd o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, pričom pre otvorené údaje odporúčajú licenciu CC0 alebo CC-BY-4.0 . Bez riadne uvedenej licencie nieje možné plnohodnotné využitie údajov a teda nie je možné ani napĺňať ciele NKIVS, viď napr. časť "3.1.3 Priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu údajov" v plnom znení koncepcie (PDF).

Ako som už naznačil vyššie, aktuálne podmienky zverejnené na Geoportále vyzerajú dobre, ale pre neprávnikov predsa len predstavujú štartovaciu prekážku v podobe 1) nutnosti posúdiť túto konkrétnu licenciu (či je otvorená resp. či povoľuje ten ktorý účel o ktorý na budúci používateľ snaží) a najmä 2) nutnosti vyhodnotiť kompatibilitu s inými licenciami, keďže bežné aplikácie takmer nutne potrebujú "mixovať" údaje z viacerých zdrojov.

Kompatibilita licencií býva veľkým problémom, a to aj v prípade dvoch otvorených licencií (obe môžu byť naozaj otvorené, ale navzájom nekompatibilné a teda "mixovanie" údajov nemusí byť aj tak možné). Aj to je dôvod, prečo NIPI neodporúča písanie vlastných licencií a vo vzorových dohodách uvádza licencie CC0 a CC-BY-4.0.